Pakiety promocyjne

CLA i CLA Shooting Brake

1 Dane na temat mocy nominalnej i nominalnego momentu obrotowego wg rozporządzenia [WE] 595/2009 w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
2 Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały obliczone zgodnie z metodą pomiarową określoną przepisami (§2 pkt. 5, 6, 6a niemieckiego rozporządzenia Pkw-EnVKV w aktualnie obowiązującym brzmieniu).
3 Cena samochodu z wyposażeniem standardowym wraz z wymienionym wyposażeniem przy zakupie pojedynczych opcji według cennika.
*Cena regularna wyposażenia przy zakupie pojedynczych opcji z cennika.
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, zawarte dane mają charakter informacyjny.

Klasa S

1 Dane na temat mocy nominalnej i nominalnego momentu obrotowego wg rozporządzenia [WE] 595/2009 w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
2 Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały obliczone zgodnie z metodą pomiarową określoną przepisami (§2 pkt. 5, 6, 6a niemieckiego rozporządzenia Pkw-EnVKV w aktualnie obowiązującym brzmieniu).
3 Cena samochodu z wyposażeniem standardowym wraz z wymienionym wyposażeniem przy zakupie pojedynczych opcji według cennika.
*Cena regularna wyposażenia przy zakupie pojedynczych opcji z cennika.
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, zawarte dane mają charakter informacyjny.

Klasa E

1 Dane na temat mocy nominalnej i nominalnego momentu obrotowego wg rozporządzenia [WE] 595/2009 w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
2 Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały obliczone zgodnie z metodą pomiarową określoną przepisami (§2 pkt. 5, 6, 6a niemieckiego rozporządzenia Pkw-EnVKV w aktualnie obowiązującym brzmieniu).
3 Cena samochodu z wyposażeniem standardowym wraz z wymienionym wyposażeniem przy zakupie pojedynczych opcji według cennika.
*Cena regularna wyposażenia przy zakupie pojedynczych opcji z cennika.
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, zawarte dane mają charakter informacyjny.

Klasa E Coupé

1 Dane na temat mocy nominalnej i nominalnego momentu obrotowego wg rozporządzenia [WE] 595/2009 w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
2 Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały obliczone zgodnie z metodą pomiarową określoną przepisami (§2 pkt. 5, 6, 6a niemieckiego rozporządzenia Pkw-EnVKV w aktualnie obowiązującym brzmieniu).
3 Cena samochodu z wyposażeniem standardowym wraz z wymienionym wyposażeniem przy zakupie pojedynczych opcji według cennika.
*Cena regularna wyposażenia przy zakupie pojedynczych opcji z cennika.
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, zawarte dane mają charakter informacyjny.

GLA

1 Dane na temat mocy nominalnej i nominalnego momentu obrotowego wg rozporządzenia [WE] 595/2009 w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
2 Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały obliczone zgodnie z metodą pomiarową określoną przepisami (§2 pkt. 5, 6, 6a niemieckiego rozporządzenia Pkw-EnVKV w aktualnie obowiązującym brzmieniu).
3 Cena samochodu z wyposażeniem standardowym wraz z wymienionym wyposażeniem przy zakupie pojedynczych opcji według cennika.
*Cena regularna wyposażenia przy zakupie pojedynczych opcji z cennika.
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, zawarte dane mają charakter informacyjny.

GLE

1 Dane na temat mocy nominalnej i nominalnego momentu obrotowego wg rozporządzenia [WE] 595/2009 w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
2 Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały obliczone zgodnie z metodą pomiarową określoną przepisami (§2 pkt. 5, 6, 6a niemieckiego rozporządzenia Pkw-EnVKV w aktualnie obowiązującym brzmieniu).
3 Cena samochodu z wyposażeniem standardowym wraz z wymienionym wyposażeniem przy zakupie pojedynczych opcji według cennika.
*Cena regularna wyposażenia przy zakupie pojedynczych opcji z cennika.
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, zawarte dane mają charakter informacyjny.